“سفیدآب” روستایی در دل طبیعت رحیم آباد گیلان به روایت تصویر شهرهای گیلان